Ps. Rean Faraon - May 22, 2022

ATING ALAMIN

Sari-saring opinyon at iba't ibang boses ang pumapaligid sa atin ngunit ang Salita ng Diyos ang ating tinitindigan. "Ating Alamin" ang mga panuntunin ng Diyos para tayo'y mabuhayan ng pag-asa sa mensahe ni Ps. Rean

From Series: "Tagalog Messages"

Powered by Series Engine