Ps. Edwin Tugano - August 8, 2021

PAGTITIWALA SA PANAHON NG PAGHIHINTAY

Ating pakinggan si Ps. Edwin sa kanyang mensahe, "Pagtitiwala sa Panahon ng Paghihintay". Kung kayo'y nawawalan ng pag-asa, tumawag, manalig, at manampalataya sa Diyos at ililigtas Niya tayo sa ating kahirapan.

From Series: "Tagalog Messages"

Powered by Series Engine