Ps. Cyrus Landrito - July 24, 2022

PAG-KILOS NG PAG-IBIG

Ang pagkilos ng pag-ibig ay pagkilos ng may pagmamalasakit. Sa pakikitungo natin sa ating kapwa at paglingkod sa Diyos, ating isapuso ang pag-ibig Niya.

From Series: "Tagalog Messages"

Powered by Series Engine