MABUHAY NG MAY HALAGA

A message from the series “Tagalog Messages.” Makabuluhan ang buhay natin pagkat ang pag-ibig ng Diyos ang ating sandigan. Pag-usapan natin ito sa mensahe ni Ps. Rean, “Mabuhay Ng May Halaga”

LIVING WITH A PURPOSE (Part 2)

A message from the series “English Messages.” Ps. Paul invites us to live a life that demonstrates God’s love for people, in the second part of his message “Living with a Purpose”

LAYUNIN SA BUHAY

A message from the series “Tagalog Messages.” Tatalakayin ngayon sa mensahe ni Ps. Edwin Tugano, na sikaping gawing mahalaga ang ating buhay sa lupa

LIVING WITH A PURPOSE

A message from the series “English Messages.” Pastor Paul is back and he encourages us to endeavor to make our life on earth count, in his message “Living with a Purpose”