KILOS NG PAG-IBIG

A message from the series “Tagalog Messages.” Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang nasa salita, kung di nasa gawa. Ang pag-ibig Niya ay kumikilos sa ating buhay at nag-uumapaw sa mga taong nakapaligid sa atin

COMPASSION: LOVE IN ACTION

A message from the series “English Messages.” In his message called “Compasion: Love In Action”, Ps. Edwin talks putting others needs and well-being ahead of our own just as Jesus has demonstrated

EPEKTO NG PAG-IBIG

A message from the series “Tagalog Messages.” Sa mensahe ni Ps. Mond na, “Epekto ng Pag-ibig”, patuloy nating isapuso ang natatangi, walang katulad at di-masukat na pag-ibig ng Panginoon para sa atin

THE WAY OF LOVE

A message from the series “English Messages.” Ps. Jocel continues to talk about God’s love, and how it differs from how the world views it in his message “The Way of Love”